Oblasti Interesa

Otvoreni smo za priču o raznim softverskim projektima sa našim partnerima, mada, posebno nas interesuju ispod navedene oblasti.

Cloud zasnovani Softver kao Servis (eng. SaaS)

Stvaranje servisnih organizacija koje omogućuju Cloud SaaS isporuku

Transformacija establiranih kompanija da postanu servisne

Stvaranje novih cloud zasnovanih rešenja

Migracija postojećih softverskih rešenja na Cloud

Web i Mobilna Rešenja

Obezbedjivanje web i mobilnih rešenja za softverske i nesoftverske kompanije čija poslovanja zahtevaju web ili mobilne aplikacije.

Perun Digital Factory

Ugrađeni Sistemi

Podržavanje naših partnera i razvoju rešenja ugrađenih u specijalanu namensku hardversku platformu od mikrokontrolera do operativnih sistema za rad u realnom vremenu.

 

Napomena: Logički dizajn i verifikacija hardvera nisu deo našeg portfolia.

Sistemi za Preduzeća

Pružanje podrške partnerima sa potrebama za specijalna namenska softverska rešenja koja ne postoje

na tržištu obezbedjivanjem iskusnog tima.